Βρίσκεστε εδώ : Κεντρική Σελίδα

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ισολογισμός   01/11/2019 - 31/10/2020

Ισολογισμός   01/11/2018 - 31/10/2019

Ισολογισμός   01/11/2017 - 31/10/2018

Ισολογισμός   01/11/2016 - 31/10/2017

Ισολογισμός   01/11/2015 - 31/10/2016

Ισολογισμός   01/11/2014 - 31/10/2015

Ισολογισμός   01/11/2013 - 31/10/2014

Ισολογισμός   01/11/2012 - 31/10/2013